تبلیغات
altin
 
altin
قدر هرکس به قدر خرد اوست
درباره وبلاگ


انتشارات آلتین در خدمت شماست

شماره تلفن :09144127499

مدیر وبلاگ : یوسف رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : یوسف رسولی

ردیف

سوال

بارم

1

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.(دو کلمه اضافه است.)

                             " بیتٌ- هدیةٌ – عنبٌ – رمّان – مفتاح - حقیبةٌ "

 

            .........................      .................       ................           ..................

 

1

 

 

 

 

 

2

ترجمه ناقص  عبارات را کامل کنید.

نَحنُ کَتَبنا واجِباتِنا.                               .............. تکالیفمان را .................... .

کیفَ حالُکَ؟ أنا بِخیر.                   حالت.............. است؟من خوبم .

أینَ وَقَعت السَّمکَةِ الحَجَریَّةِ؟         سنگ ماهی کجا .................... .

1

3

ترجمه درست را انتخاب کنید.

نحن واقفون.                      ما ایستاده ایم.□          من ایستاده ام.□

هاتان الشَّجرتانِ،بلاثَمر.          این درخت ها میوه دارند.□                 این درخت ها بی میوه اند.□

1

4

جاهای خالی را باکلمه مناسب کامل کنید.

مِن أینَ أنتُّنَ؟ ............ مِن زاهدان.              أنا                                نحنُ

کَم عَدَدُ شُهورِالسَّنَة؟                                ثلاثَة                            اثنا عَشَرَ   

أنا ............. صَفَّی.                                  دَخَلتُم                          دخَلتُ

الفائزُ ............ لأخذِ الجائزةَ.                    وَقَفتُ                           وَقف

1

5

فقط معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

 أنا بحاجٍةَ إلَی التَّقاعُدِ .سَمَکَةُ الحَجَریَّةِ وَقَعَت فِی الشَّبَکَةِ لِنَجاتِهِنَّ.

                      .....................            .......................

 

05/

6

ازعلامت مناسب «مترادف  و متضاد» را استفاده کنید.( = ،#)

   

  الف)غالیة   رخیصة                             ب)بُستان    الحَدیقة

 

5/

7

کلمات ناهماهنگ را مشخص کنید .

                      أب          اُم           بَحر          وَلَد           بِنت

 

5/

8

مانند نمونه ترجمه کنید .             صَعنتُم : ساختید          ما قَرأ .................

                                            قَطَعتِ : بریدی              قَطَعتُما...............

5/

 

 

  

 

   

 

صفحه دوم

9

با استفاده از کلمات داده شده، جمله ی  کاملی بسازید.

عاقلاتٌ /طالباتٌ / هؤلاء .       اینان ، دانش جویانی خردمند هستند........................................... 

 

5/

10

 -باتوجه به تصاویر به هرسئوال پاسخ کوتاه بدهید.                            

                                                                           مَنْ هُو؟.......                                   ماهذه؟.....                              

1

11

عبارات زیر را ترجمه کنید

الف:هوَ شَرِبَ الماءَ .(5/) .......................................................................................... 

ب: أنتَ کَتَبتَ واجِبَکَ.(1)...........................................................................................

ج: أنتُنَّ ذَهَبتُنَّ إلَی البُستانِ .(1)................................................................................

د: نَحنُ رَفَعنا عَلَمَ إیران.(1).......................................................................................

ر:الجّنةُ تَحتَ أقدام الامهات.(1).................................................................................

ز:حُبُّ الْوَطَنِ،مِنَ الإیمانِ .(1)......................................................................................

5/5

12

بعد از خواندن متن ، درستی و نادرستی جملات انتخابی را مشخص کنید .

کانت فی بَحرِ کَبیرٍ  سَمَکَةٌ کَبیرَةٌ قَبیحَةٌ اِسمُها السَّمَکَةُ الحَجَریَّةُوَالاسّماکُ خائّفاتٌ مِنها .هی کانت وَحیدَةً دائماً . فی یَومٍ مِنَ الأیامِ ، جَمعٌ مِنَ الصَّیادینَ جاؤواوَقَذَفوا شَبَکَةً کَبیَرةً فی البَحر.وَقَعَت الأسماکُ فی الشَّبَکةِ..ما جاءَ أحَدٌ لِلمُساعَدَةِ الأسّماکِ. هی سَمِعَت أصواتِ الاسّماکَ.فَذَهبت لِنجاة الاسماک.

الف) کانت السَّمَکَةُ الحَجَریَّةُ وَحیدَةً. □         

ب) َقَذَف صَّیادٌ شَبَکَتَهُ فی الماءِ.□

ج)ذَهبت السَّمَکَةُ الحَجَریَّةُ  لِنجاة الاسماک.□ 

 د) کانَت السَّمَکَةُ الحَجَریَّةُ صَغیرةٌ وَجَمیلَةٌ.□

1

13

به سوالات در یک یا دو کلمه پاسخ دهید.

الف:مااسمُ صَدیقکَ؟.....................................                     

 ب:ماذا فی غُرفَتِکَ؟.....................................

ج: کیفَ حالُکَ؟............................................                        

 د:نَحن فی أیِّ فَصلٍ؟....................................

1

14

روان خوانی : 2

مکالمه:3

5

 

نمره به عدد:

نمره به حروف:                                                             موفق و سربلند باشید. گروه عربی /رسولی

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده : یوسف رسولی

آزمون چهارگزینه ای/درس هفتم

1- مفرد کدام کلمه نادرست است ؟

الف) أدوات : أداة      ب) مَطابِع : طَبع       ج) بَضائع : بِضاعة     د) تماثیل : تِمثال   

2- مترادف « وَضَعَ » کدام است ؟

الف) جَعَلَ               ب) طَرَدَ                     ج) أضاعَ                 د) دَرَسَ  

3- « نَفَقات » در عبارت « عَجَزتَ الأسرةُ عن دفع النفقات الدراسیّة » به چه معناست ؟

الف) تکلیف ها          ب) اُمور                   ج) مشکلات            د) هزینه ها  

4- در عبارت«کانَت المَوادّ الکیمیاویّة فی المَطبَعة»کلمه«المَطبَعة» به چه معناست؟

الف) کارخانه              ب) آزمایشگاه           ج) چاپخانه            د) انبار  

5- ترجمه کدام ترکیب نادرست است ؟

الف) الطاقَة الکهربائیة : انرژی برق              ب) مُسَجِّل الموسیقَی : دستگاه موسیقی  

ج) الأبحاث الصناعیّة : صنایع دستی               د) بَطّاریة السَیّارة : باطری اتومبیل        

6- برای عبارت « إدیسون ...طفلاً مِن تَحتِ القطار » کدام گزینه درست است ؟

الف) أضاعَ               ب) أنقَذَ                   ج) طَرَدَ                   د) اِختَرَعَ  

7- در کدام گزینه بین کلمات ارتباط وجود ندارد ؟

الف) عَرَبة البضائع : المَطبَعة                       ب) ثقیل السمع : المرض        

ج) المواد الکیمیاویة : المُختَبر                        د) النفقات دراسیة : المدرسة  

8- موصوف و صفت در کدام گزینه آمده است ؟

الف) صناعةُ الطبعِ                                   ب) طالبُ الجامعة    

 ج) المُختبرُ الصّغیرُ                                    د) علمُ الکیمیاء         

9- مضاف و مضاف الیه در کدام گزینه آمده است ؟

الف)­المُحافظة الکبیرة                               ب)­المدینة­التاریخیة

 ج)­القلعةُ­الجمیلة ­                                    د) طُلاّبُ الجامِعَةِ

10- موصوف و صفت را معین کنید .

الف) عربة القطار                                       ب) العملُ الصّالحُ       

 ج) آلة الطّباعة                                           د) والد الطّفل      

11- با توجه به معنی مضاف و  مضاف الیه را معین کنید .

الف) بائع الفواکة                                       ب) مختبراً صغیراً       

 ج) صحیفة أسبوعیة                                    د) الصناعات الجدیدة  

12- ترجمه « أختی الکبیرة » کدام است ؟

الف) خواهرم بزرگ است.                            ب) خواهر بزرگم     

ج) بزگترین خواهرم                                     د) خواهران بزرگ  

13- ترجمه  کدام ترکیب نادرست است ؟

الف) مَزرَعتنا الکبیرة : مزرعه بزرگ ما          

 ب) خاتمها الذَهَبیّ : انگشتر طلائی او  

ج) سَفَرتنا العلمیّة : سفرهای علمی                 

د) نهایة المسابقة : پایان مسابقه  

14- کدام مورد نادرست است ؟

الف) القطارُ وسیلة لِنقَل المُسافر                  

ب) الشِرکة مُؤسسة تعمل فی أمور مختلفة  

ج) المزرعة مکان یَعمل الفلاح فیه                  

د) المختبر مکان یعمل فیه رئیس القطار  

15- کدام گزینه متضاد نمی باشد ؟

الف) قبیح ، جمیل                                   ب) جاء ، أتی         

 ج) جلوس ، قیام                                      د) صَعب ، سهل  

16- برای عبارت « یَبدأ والدی یَومَه بقراءة . . .  دائماً . » کدام نادرست است ؟

الف) القرآن            ب) الصَّحیفة                ج) القصة                  د) البضاعة  

17- برای عبارت « الصاعِقة کهرباءٌ تَنزِلُ..... مِن مَعَ الرَعد­» کدام کلمه صحیح است ؟

الف) الأرض           ب) الشّمس                  ج) السّماء                  د) البحر  

18- ترجمه کدام فعل نادرست است ؟

الف) لا یَشرَبون : ننوشید                          ب) سَوف یَغسِل : خواهد شست        

 ج) اِذهَب : برو                                      د) ما کَتَبَت : ننوشت  

19-ترجمه کدام فعل درست است ؟

الف) لا یذهبُ : نمی رود.                          ب) ما ذهبوا : نمی روند.       

ج) لا تَذهَب : نمی روی.                             د) سَیَذهَبُ : رفته بود

20-کدام ترجمه درست است؟

الف)أضاع:روشن کرد.                                  ب)اِبتدأ:روشن شد.  

ج)جَدَّ:کوشید .                                             د)ظَنَّ:شک کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده : یوسف رسولی

آزمون چهارگزینه ای/درس هفتم

1- مفرد کدام کلمه نادرست است ؟

الف) أدوات : أداة      ب) مَطابِع : طَبع       ج) بَضائع : بِضاعة     د) تماثیل : تِمثال   

2- مترادف « وَضَعَ » کدام است ؟

الف) جَعَلَ               ب) طَرَدَ                     ج) أضاعَ                 د) دَرَسَ  

3- « نَفَقات » در عبارت « عَجَزتَ الأسرةُ عن دفع النفقات الدراسیّة » به چه معناست ؟

الف) تکلیف ها          ب) اُمور                   ج) مشکلات            د) هزینه ها  

4- در عبارت«کانَت المَوادّ الکیمیاویّة فی المَطبَعة»کلمه«المَطبَعة» به چه معناست؟

الف) کارخانه              ب) آزمایشگاه           ج) چاپخانه            د) انبار  

5- ترجمه کدام ترکیب نادرست است ؟

الف) الطاقَة الکهربائیة : انرژی برق              ب) مُسَجِّل الموسیقَی : دستگاه موسیقی  

ج) الأبحاث الصناعیّة : صنایع دستی               د) بَطّاریة السَیّارة : باطری اتومبیل        

6- برای عبارت « إدیسون ...طفلاً مِن تَحتِ القطار » کدام گزینه درست است ؟

الف) أضاعَ               ب) أنقَذَ                   ج) طَرَدَ                   د) اِختَرَعَ  

7- در کدام گزینه بین کلمات ارتباط وجود ندارد ؟

الف) عَرَبة البضائع : المَطبَعة                       ب) ثقیل السمع : المرض        

ج) المواد الکیمیاویة : المُختَبر                        د) النفقات دراسیة : المدرسة  

8- موصوف و صفت در کدام گزینه آمده است ؟

الف) صناعةُ الطبعِ                                   ب) طالبُ الجامعة    

 ج) المُختبرُ الصّغیرُ                                    د) علمُ الکیمیاء         

9- مضاف و مضاف الیه در کدام گزینه آمده است ؟

الف)­المُحافظة الکبیرة                               ب)­المدینة­التاریخیة

 ج)­القلعةُ­الجمیلة ­                                    د) طُلاّبُ الجامِعَةِ

10- موصوف و صفت را معین کنید .

الف) عربة القطار                                       ب) العملُ الصّالحُ       

 ج) آلة الطّباعة                                           د) والد الطّفل      

11- با توجه به معنی مضاف و  مضاف الیه را معین کنید .

الف) بائع الفواکة                                       ب) مختبراً صغیراً       

 ج) صحیفة أسبوعیة                                    د) الصناعات الجدیدة  

12- ترجمه « أختی الکبیرة » کدام است ؟

الف) خواهرم بزرگ است.                            ب) خواهر بزرگم     

ج) بزگترین خواهرم                                     د) خواهران بزرگ  

13- ترجمه  کدام ترکیب نادرست است ؟

الف) مَزرَعتنا الکبیرة : مزرعه بزرگ ما          

 ب) خاتمها الذَهَبیّ : انگشتر طلائی او  

ج) سَفَرتنا العلمیّة : سفرهای علمی                 

د) نهایة المسابقة : پایان مسابقه  

14- کدام مورد نادرست است ؟

الف) القطارُ وسیلة لِنقَل المُسافر                  

ب) الشِرکة مُؤسسة تعمل فی أمور مختلفة  

ج) المزرعة مکان یَعمل الفلاح فیه                  

د) المختبر مکان یعمل فیه رئیس القطار  

15- کدام گزینه متضاد نمی باشد ؟

الف) قبیح ، جمیل                                   ب) جاء ، أتی         

 ج) جلوس ، قیام                                      د) صَعب ، سهل  

16- برای عبارت « یَبدأ والدی یَومَه بقراءة . . .  دائماً . » کدام نادرست است ؟

الف) القرآن            ب) الصَّحیفة                ج) القصة                  د) البضاعة  

17- برای عبارت « الصاعِقة کهرباءٌ تَنزِلُ..... مِن مَعَ الرَعد­» کدام کلمه صحیح است ؟

الف) الأرض           ب) الشّمس                  ج) السّماء                  د) البحر  

18- ترجمه کدام فعل نادرست است ؟

الف) لا یَشرَبون : ننوشید                          ب) سَوف یَغسِل : خواهد شست        

 ج) اِذهَب : برو                                      د) ما کَتَبَت : ننوشت  

19-ترجمه کدام فعل درست است ؟

الف) لا یذهبُ : نمی رود.                          ب) ما ذهبوا : نمی روند.       

ج) لا تَذهَب : نمی روی.                             د) سَیَذهَبُ : رفته بود

20-کدام ترجمه درست است؟

الف)أضاع:روشن کرد.                                  ب)اِبتدأ:روشن شد.  

ج)جَدَّ:کوشید .                                             د)ظَنَّ:شک کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده : یوسف رسولی

1-    توانایی .......................... یكی از مهمترین نعمت های خداوند به انسان است .

2-    انسان با سخن گفتن با دیگران .............. و ................ خود را بیان می كند ودیگران را راهنمائی می كند .

3-    درحقیقت سخن گفتن ................................................. انسان را آشكار می كند .

4-    همواره تاكید شده است كه ..................................... موجب نابودی ایمان می شود .

5-    عادت به دروغ گفتن موجب .............. و .................... انسان نیز می شود ، چون ................ از زندگی انسان می گریزد .

6-    یكی از بزرگترین گناهان نزد خداوند ................................... پشت سر دیگران است .

7-    غیبت نوعی ................... و ...................... كارهای ناپسند است .

8-    رواج كلمات ................. و ....................... درجامعه سبب می شود حیا از میان برود .

9-    بهترین راه درمان غیبت این است كه انسان هیچگاه ...................... و ..................... خود غافل نباشد .

10-وقتی افراد درباره همدیگر ................... می كنند ، ...................... و ................. به یكدیگر را در دل خود می پروراند .

11-عیبت كردن توفیق انجام كارهای نیك را از انسان می گیرد .              درست□           غلط□

12-انسان به طریق سخن گفتن با دیگران ارتباط برقرار نمی كند .

درست  □          غلط□

13-دروغگویی عذاب الهی را در روز جزا درپی دارد . غلط□            درست □

14-دروغ گفتن حافظه انسان را قوی می كند .        درست□                    غلط□

15-حضرت علی (ع) درباره سخن گفتن چه می فرماید؟

 

 

16-گناهان زبان را نام ببرید ؟

 

17-دروغگویی چه عواقبی دارد بنویسید ؟

 

 

18-امام حسن عسگری(ع) درمورد دروغ گویی چه فرموده اند؟

 

19-ائمه معصومین درمورد دروغ گفتن چه فرموده است ؟

 

 

20-چه كسی می تواند دروغ گفتن را ترك كند ؟

 

 

21-غیبت كردن یعنی چه ؟

 

22-تهمت زدن یعنی چه ؟

 

 

23-بهترین راه درمان غیبت كردن چیست ؟

 

 

24-دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بنویسید ؟

 

 

25-رواج غیبت درجامعه چه عواقب شومی میان مردم دارد ؟

 

 

26-كسانی كه فحش می دهند بیشتر چه مواقعی این عمل زشت را انجام می دهند ؟

 

27-پیامبر بزرگ اسلام درمورد ناسزا گویی چه فرمورده اند ؟

 

 

28-رواج كلمات زشت وفحاشی درجامعه باعث چه چیزی می شود ؟

الف: حیا از بین می رود                                            

 ب: محبت از بین می رود       

ج: دوستی ومودت از بین می رود                                

د: صداقت از بین می رود

29-بهترین راه ارتباط انسانها چیست ؟

الف: عمل پسندیده                                                 

 ب: عبادت درمراكز مذهبی          

  ج: سخن گفتن                                                       

د: شركت درمراسم های مذهبی

30-دروغ گفتن علاوه بر عذاب الهی سبب چه چیزی درجامعه می گردد ؟

الف : اختلاف میان مردم                                           

ب: تفرقه درجامعه می گردد      

 ج: باعث از بین رفتن اعتماد فرد نسبت به دیگران        

د: الف وب

31-معایب دروغ گفتن كدامند ؟

الف: كم حافظه می كند                                              

ب: موجب فقر وتنگدستی می گردد        

ج : موجب نابودی ایمان می شود                                

د: همه موارد

 

32-چه چیزی موجب آلودگی روح انسان ودوری او از سعادت می شود ؟

الف: غیبت كردن                                                     

ب: دروغ گفتن                       

ج: فحاشی كردن                                                       

د: تهمت زدن

33-چه چیزی باعث نابودی دین انسان می گردد ؟

الف: اشاعه كارهای نا پسند                                         

ب: عیب جویی                 

ج: مردم آزاری                                                           

د: دزدی كردن

34-كسی كه آنچه درباره دیگران می گویند­،­واقعیت نداشته باشد چه می گویند ؟

الف: تهمت – دروغ                                         

 ب: غیبت كردن – تهمت              

 ج: تهمت – فحاشی                                          

د: ناسزا – فحاشی

35-حدیث « زشتی ها همه درخانه ای جمع شده اند كه كلید آن دروغ است. » از كیست ؟

الف : امام صادق (ع)                                         

ب: حضرت محمد (ص)       

ج: امام حسن عسگری (ع)                                   

د: حضرت علی (ع)

36حدیث« هنگامی كه سخن می گویید شناخته می شوید ، زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است » از كیست ؟

الف : پیامبر اكرم (ص)                                         

ب:حضرت علی (ع)     

  ج: امام حسین (ع)                                            

 د: امام صادق (ع)

37-