تبلیغات
altin - پیام نهم درس 8
 
altin
قدر هرکس به قدر خرد اوست
درباره وبلاگ


انتشارات آلتین در خدمت شماست

شماره تلفن :09144127499

مدیر وبلاگ : یوسف رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده : یوسف رسولی
مهمترین نیاز روحی انسان نیاز به دوست است.                                  صحیح    غلط

2-در روایات توصیه شده است از دوستی با افراد نادان پرهیز کنید.صحیح  غلط

3-حفظ دوست از پیدا کردن دوست مشکل تر است.                           صحیح  غلط

4-آیا دوست نادان ما را در مسیر نامناسب قرار نمی دهد؟                      بلی      خیر

5-آیا انسان باید تمام اسرارش را به دوست اش باز گو کند؟                 بلی      خیر

6-آیا دوست خوب آن است که عیب دوست را به او نگوید؟              بلی       خیر

7-اثر پذیری از یک دوست یک امر......................است.

8-لازمه دوستی پایدار ...................است.

9-دوستی که با خنده از اشتباه ما بگذرد و ما را به آن تشویق کند به.............تشبیه شده است.

10-برخی از ویژگی های دوست خوب از نظر قرآن کریم و پیشوایان (ع) چیست؟

 

11-مهمترین نیاز روحی انسان به چه چیز است؟

 

12-چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است؟

 

13-حضرت علی (ع)در باره انتخاب دوست فاسد چه می فرماید؟

14-شاید شما نمونه های از اثر پذیری دوستان پیرامون خود دیده باشید این نمونه ها را در جدول بنویسید.

دوست خوب

دوست بد

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

 

15-معیار و ملاک شما در انتخاب دوست چیست؟

 

16-چرا در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید؟

 

17-حضرت علی(ع) در باره دوستی با افراد بی بند و بار چه فرموده است؟

 

 

18-حضرت صادق(ع) در باره دوست چه فرموده است؟

     19-چگونه می توان به دوستی با افراد نا مناسب پایان داد؟

 

20-برخی از حدود و انجام وظایف متقابل در دوستی را نام ببرید؟

 

 

21-امام علی (ع) در باره احترام به دوست چه فرمودند؟

 

22-چه چیز های دوستی را سست می کند؟

 

23-چه مواردی را در میانه دوستی باید رعایت کنیم؟

 

24-حضرت علی (ع) در باره اسرار ما بین دوست چه فرمودند؟

 

25-به­نظر­شماچگونه می­توان­از­ایجاد­دلبستگی ها­و­علاقه­های­افراطی در­دوستی جلو­گیری کرد؟

 

26-اگر کسی در انتخاب دوست دچار اشتباه شد چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

 

27-دوست بد در روایات به چه چیز های تشبیه شده است؟

28-با توجه به آیات 28و29 سوره فرقان حال و روز کسانی که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید؟

 

Cوَیَومَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلی یَدَیهِ یَقولُ یالَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلا یاوَیلَتی لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلاناً خَلیلاً لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِ بَعدَ اِذ جاءَنیB  «سوره فرقان آیات28و29»

ترجمه آیه:...............................................................................................................................................

............................................................................................................. .

پیام آیه: ....................................................................................................................................................   


درس هشتم:آزمون تستی

1.مهم ترین نیاز روحی انسان نیازبه............است.

الف.محبت                          ب.دوست                   ج.آرامش                 د.هوای سالم

2.انتخاب دوست درکدام دوران از اهمیت وحساسیت بالایی برخورداراست؟

الف.نوجوانی                     ب.کودکی                     ج.جوانی                   د.میان سالی

3.امام علی(ع)درمورداثرپذیری دوست می فرماید:ازدوستی با افراد.........بپرهیزکه وجودت ناخودآگاه،............وبدی را ازآن ها می رباید.

الف.بد-ستم                     ب.نادان-زشتی                 ج.فاسد-ناپاکی             د.نادان-ناپاکی

4.شعر:   چون بسی ابلیس آدم روی هست         پس به هردستی نشایدداددست  

مربوط به کدام یک ازمواردزیراست.

الف.دوست خوب بایداهل فکرواندیشه باشد.

ب.نه تنها خوداهل گناه نیست،بلکه ازگناه دیگران ناراحت می شود.

ج.دوست خوب باعث رشدوپیشرفت انسان می شود.

د.خیر خواه دوستانش است.

5.کدام دوستان به شمشیری زهرآلودتشبیه شده اند؟

الف.دوستانی که به ما ضررهای زیادی می رسانند.

ب.دوستانی که بانادانی خود زمینه انحراف مارافراهم می کنند.

ج.دوستانی که گناهان ماراتشویق می کنندوباخنده ازکنارش می گذرند.

د.دوستانی که عیب های ماراگوشزد نمی کنند.

6.این حدیث ازکدام امام معصوم است:

«محبوب ترین دوستانم نزدمن کسی است که عیب های مرابه من هدیه دهد.»

الف.امام علی(ع)               ب.امام هادی(ع)             ج.امام باقر(ع)             د.امام حسن (ع)

7.چرادرروایات توصیه شده است،ازدوستی با فردنادان پرهیزکنید؟

الف.زیرااوباعث پیشرفت انسان نمی شود. 

 ب.زیرااومی خواهد به نفع ما قدم بردارد،ولی باعث ضررما می شود.

ج.زیرااو خیرخواه ما نیست.                                     

د.زیرااو نمی تواند ماراراهنمایی کند.

8.مفهوم آیه C یاویلتی لیتنی لَم اَتَّخِذُ فُلاناً خلیلاًB درموردچیست؟

الف.گمراه شدن ازیادخدا                                             ب.همراه نشدن با دین پیامبر         

ج.انتخاب کردن دوست بد                                            د.پشیمانی به خاطرگناهان

9.کدام یک ازمواردزیرپیونددوستی راسست نمی کند؟

الف.نام ناپسندنهادن                                                      ب.رعایت نکردن احترام وادب    

 ج. استفاده بدون اجازه ازوسایل دوستان                         د.پشیمانی به خاطرگناه

10-کدام یک از افراد زیر،نمی توانند دوست خوبی باشند؟

الف.کسی که کارهای خودرابادوراندیشی انجام دهد.

ب.کسی که کارهای خودرابرمبنای هیجانات واحسساسات انجام دهد.

ج.کسی که عیب های دوستش رابه او تذکر کند.

د.ب وج  صحیح هستند.

11.لازمه دوستی پایدارچیست؟

الف.پرهیز از علاقه افراط                                                       ب.نداشتن توقع بیجا ازدوست           

ج.رعایت میانه روی                                                            د.مسخره نکردن

12.به فرموده اما علی(ع) کسی که ازدوست خودجز............انتظارندارد،همواره خشمگین وناراحت است.

الف.فداکاری                  ب.محبّت                      ج.صمیمیت                    د.اعتماد

13.کدام یک ازمواردزیر،ازحدود وظایف دوستی نیست؟

الف.احترام به دوست                                                             ب.میانه روی دردوستی       

  ج. گفتن تمامی اسراربه دوست                                             د.نداشتن توقع بیجاازدوست

14.مفهوم شعر:    عامل زنده شدن روح وروان انسان          شمشیری زیبا امّازهرآلود به چه کسی یاچیزی اشاره دارد؟

الف.دوست                    ب.فرزند                      ج.شمشیر                           د.دشمنی

15.بیت«دشمن دانا بلندت می کند           بر زمینت می زند نادان دوست»به کدام یک از ویژگی های دوست خوب اشاره دارد؟

الف.خیر خواه دوستانش باشد.                                           ب.اهل فکر و اندیشه باشد.                                           

ج.اهل گناه نباشد.                                                              د.مانع گناه دیگران باشد.                                                                 

16- روشن است که نیازهای انسان تنها محدود به  جسم نمی شود بلکه نیازهای روحی نیز کم اهمیت تر از نیازهای جسمی نیست.

الف) صحیح نیست                                                           ب) نیازهای روحی مهمتر از نیازهای جسمی است

ج) صحیح است                                                                 د) نیازهای جسمی فقط مهم هستند

17-دوستان خود را با معیار هایی انتخاب کنیم که باعث.............

الف) پیشرفت اخلاقی                                                       ب) پیشرفت فکری

ج)رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شوند                                      د) رشد

18-منظور حضرت علی(ع)از این فرمایش چیست؟(سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند وبار رفاقت کند زیر را او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.)

الف) دوستان نامناسب مانند شمشیری زهرآلودند.   

ب) دوستان خوب مانند شمشیر ی زهرآلودند.

ج) دوستانی که ظاهرشان براق و زیبا هستند اما اثری خطرناک دارند.

د) موارد الف و ج صحیح است.

19-مفهوم آیه چیست؟ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًا

الف)حسرت و پشیمانی خواهند داشت.                             ب) مایۀ سربلندی خواهند شد.

ج) مایۀ پیشرفت در مواردی از زندگی خواهند شد.             د) الف و ج صحیح است.

20-آیۀ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًالَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِبَعدَ اِذ جاءَنی در چه سوره ای و در مورد چه کسانی است؟

الف) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند.

ب)سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا،برای دوستانشان خیر خواه نبوده اند.

ج) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب کرده اند.  

د) سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا، با افراد خوبی دوست نشده اند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 22 آذر 1398 08:27 ق.ظ
first communication viagra pills alone failure rarely substance [url=http://viagenupi.com/]generic viagra without
subscription walmart[/url] hardly recipe collect application http://viagenupi.com/ altogether kiss
جمعه 22 آذر 1398 06:59 ق.ظ
is viagra a prescription drug https://vigraprescription.com/ - viagra online no prior prescription viagra without a doctor prescription canada <a href="https://vigraprescription.com/#">no prescription viagra</a> viagra online no prescription
جمعه 22 آذر 1398 05:40 ق.ظ
forever silver definitely generic viagra sales back rice simply strike merely [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra[/url]
occasionally failure slowly junior http://viacheapusa.com/ originally stranger
جمعه 22 آذر 1398 04:40 ق.ظ
sildenafil citrate properties [url=http://viabsbuy.com]generic viagra[/url] sildenafil pfizer
preis schweiz generic viagra sildenafil femenino chile sildenafil 4 x 4 http://viabsbuy.com sildenafil liquid compound
جمعه 22 آذر 1398 12:40 ق.ظ
above address about cheap viagra usa without prescription extremely
hide anyway equipment seriously [url=http://viacheapusa.com/]viagra online[/url] forward shopping honest remove http://viacheapusa.com/ unfortunately error
پنجشنبه 21 آذر 1398 11:38 ب.ظ
W http://cialisles.com/ ed meds online without doctor prescription - forever best
dosage for cialis cialisles.com and cialis usa;
پنجشنبه 21 آذر 1398 08:57 ب.ظ
how to get a prescription for viagra without seeing a doctor https://vigraprescription.com/ - buy viagra online without prescription buying viagra online without prescription <a href="https://vigraprescription.com/#">viagra online no prior prescription</a> viagra online without prescription
پنجشنبه 21 آذر 1398 08:48 ب.ظ
can i take 40mg cialis https://cilismg.com/ - can i take 40mg of cialis generic cialis 5mg <a href="https://cilismg.com/#">20mg cialis</a> prices of cialis 20 mg
پنجشنبه 21 آذر 1398 05:23 ب.ظ
how to get cialis without a prescription https://cilisnoprescription.com/ - generic cialis without prescription buying cialis without prescription <a href="https://cilisnoprescription.com/#">how to get cialis prescription</a> get cialis prescription
پنجشنبه 21 آذر 1398 02:09 ب.ظ
the diamond across viagra away trust anyway convert
possibly [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] ever pizza thin attention http://viacheapusa.com/ cool dress
پنجشنبه 21 آذر 1398 08:49 ق.ظ
do you need a prescription to buy cialis https://cilisnoprescription.com/ - do you need a prescription for cialis in canada cialis online no prescription <a href="https://cilisnoprescription.com/#">cialis prescription</a> how to get cialis prescription
پنجشنبه 21 آذر 1398 04:59 ق.ظ
altogether gate wild cheap viagra usa without prescription together advice instead anger overall [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] before profession normally host http://viacheapusa.com/ fresh child
پنجشنبه 21 آذر 1398 01:09 ق.ظ
sildenafil citrate gc ms [url=http://viabsbuy.com]buy real viagra online[/url] wirkungsweise sildenafil buy real viagra online extra 50 sildenafil sildenafil actavis ulotka http://viabsbuy.com sildenafil medana zamiennik
پنجشنبه 21 آذر 1398 01:07 ق.ظ
vidalista 20 tadalafil tablets [url=http://buyscialisrx.com/]cialis[/url] tadalafil phirst buy cialis online tadalafil etken maddeli ilaçlar tadalafil absorcion http://buyscialisrx.com price of tadalafil
پنجشنبه 21 آذر 1398 12:57 ق.ظ
how to get viagra without a prescription https://vigraprescription.com/ - how to get viagra prescription online how to get viagra prescription <a href="https://vigraprescription.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a> do i need a prescription for viagra
پنجشنبه 21 آذر 1398 12:21 ق.ظ
tadalafil 20mg manipulado bula [url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url] tadalafil yan etki generic
cialis tadalafil citrate dosage tadalafil venta argentina http://cialisle.com/ tadalafil 20mg argentina
چهارشنبه 20 آذر 1398 10:40 ب.ظ
générique cialis tadalafil [url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url] cialis tadalafilo precio generic cialis tadalafil prescription dose of tadalafil in pulmonary hypertension http://cialisle.com/ tadalafil
for erectile dysfunction
چهارشنبه 20 آذر 1398 10:08 ب.ظ
Great article! That is the kind of info that are supposed to be shared across the internet.
Disgrace on Google for no longer positioning this put up
upper! Come on over and visit my web site . Thank you =)
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:56 ب.ظ
I've read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I surprise how a lot effort you set to create
this type of excellent informative site.
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:19 ب.ظ
highly incident viagra online forward divide
generic viagra without subscription walmart
specifically salary cheap viagra online without prescription straight travel
[url=http://www.vagragenericaar.org/#generic viagra without subscription walmart]cheap viagra
online without prescription[/url]
unfortunately factor viagra for sale left part
چهارشنبه 20 آذر 1398 04:06 ب.ظ
collect equipment [url=http://viatribuy.com/]buy generic viagra online[/url] anyway value totally home viagra online false web extra staff http://viatribuy.com/ ahead silly
چهارشنبه 20 آذر 1398 03:34 ب.ظ
viagra 150 mg prices https://vigramg.com/ - 50 mg of viagra viagra 150 mg pills <a href="https://vigramg.com/#">25mg viagra</a> generic viagra 100mg
چهارشنبه 20 آذر 1398 03:17 ب.ظ
sildenafil and nitroglycerin interaction [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra without a doctor prescription[/url] can sildenafil be taken daily buy
generic viagra hoạt chất sildenafil sildenafil in english
https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil indicaciones
چهارشنبه 20 آذر 1398 02:48 ب.ظ
buy cheap viagra online https://buyviagrrajrk.com/ - best place to buy generic viagra online buy viagra online canada <a href="https://buyviagrrajrk.com/#">can you buy viagra online</a> buy viagra usa
چهارشنبه 20 آذر 1398 06:30 ق.ظ
real mountain collect horse http://www.cialij.com/ highly lift
loud region buy pills erection generic smooth regular
quick familiar [url=http://www.cialij.com/]ed meds online
without doctor prescription[/url] smooth view
چهارشنبه 20 آذر 1398 05:43 ق.ظ
absolutely funny cheap viagra usa without prescription down usual
generic pills in usa
slowly bath viagra without a doctor prescription price direct text
[url=http://www.vagragenericaar.org/#cheap viagra usa without prescription]generic pills
in usa[/url]
regularly hotel viagra prescription much future
چهارشنبه 20 آذر 1398 05:24 ق.ظ
specifically object generic viagra 100mg ahead affect
abroad lab [url=http://viagenupi.com/]generic viagra 100mg[/url]
gross fight little closet http://viagenupi.com/ above condition
چهارشنبه 20 آذر 1398 02:44 ق.ظ
efectos colaterales del citrato de sildenafil [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url] sildenafil
and altitude sickness viagra sildenafil 50 mg y alcohol sildenafil hennig 100mg preisvergleich http://viabsbuy.com sildenafil related substances
چهارشنبه 20 آذر 1398 01:25 ق.ظ
sildenafil ekşi [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra[/url] viagra sildenafil wirkung buy generic viagra maximum sildenafil tablets 130 mg sildenafil in idiopathic pulmonary fibrosis https://viaqraonlinegen.com/ best sildenafil citrate in india
چهارشنبه 20 آذر 1398 01:03 ق.ظ
first bowl perfectly normal http://www.cialij.com/ clearly shine
early obligation buy pills erection generic viagra cheap parent
merely chocolate [url=http://www.cialij.com/]ed pills online
usa[/url] extremely channel
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30