تبلیغات
altin - پیام نهم درس 8
 
altin
قدر هرکس به قدر خرد اوست
درباره وبلاگ


انتشارات آلتین در خدمت شماست

شماره تلفن :09144127499

مدیر وبلاگ : یوسف رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده : یوسف رسولی
مهمترین نیاز روحی انسان نیاز به دوست است.                                  صحیح    غلط

2-در روایات توصیه شده است از دوستی با افراد نادان پرهیز کنید.صحیح  غلط

3-حفظ دوست از پیدا کردن دوست مشکل تر است.                           صحیح  غلط

4-آیا دوست نادان ما را در مسیر نامناسب قرار نمی دهد؟                      بلی      خیر

5-آیا انسان باید تمام اسرارش را به دوست اش باز گو کند؟                 بلی      خیر

6-آیا دوست خوب آن است که عیب دوست را به او نگوید؟              بلی       خیر

7-اثر پذیری از یک دوست یک امر......................است.

8-لازمه دوستی پایدار ...................است.

9-دوستی که با خنده از اشتباه ما بگذرد و ما را به آن تشویق کند به.............تشبیه شده است.

10-برخی از ویژگی های دوست خوب از نظر قرآن کریم و پیشوایان (ع) چیست؟

 

11-مهمترین نیاز روحی انسان به چه چیز است؟

 

12-چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است؟

 

13-حضرت علی (ع)در باره انتخاب دوست فاسد چه می فرماید؟

14-شاید شما نمونه های از اثر پذیری دوستان پیرامون خود دیده باشید این نمونه ها را در جدول بنویسید.

دوست خوب

دوست بد

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

 

15-معیار و ملاک شما در انتخاب دوست چیست؟

 

16-چرا در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید؟

 

17-حضرت علی(ع) در باره دوستی با افراد بی بند و بار چه فرموده است؟

 

 

18-حضرت صادق(ع) در باره دوست چه فرموده است؟

     19-چگونه می توان به دوستی با افراد نا مناسب پایان داد؟

 

20-برخی از حدود و انجام وظایف متقابل در دوستی را نام ببرید؟

 

 

21-امام علی (ع) در باره احترام به دوست چه فرمودند؟

 

22-چه چیز های دوستی را سست می کند؟

 

23-چه مواردی را در میانه دوستی باید رعایت کنیم؟

 

24-حضرت علی (ع) در باره اسرار ما بین دوست چه فرمودند؟

 

25-به­نظر­شماچگونه می­توان­از­ایجاد­دلبستگی ها­و­علاقه­های­افراطی در­دوستی جلو­گیری کرد؟

 

26-اگر کسی در انتخاب دوست دچار اشتباه شد چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

 

27-دوست بد در روایات به چه چیز های تشبیه شده است؟

28-با توجه به آیات 28و29 سوره فرقان حال و روز کسانی که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید؟

 

Cوَیَومَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلی یَدَیهِ یَقولُ یالَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلا یاوَیلَتی لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلاناً خَلیلاً لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِ بَعدَ اِذ جاءَنیB  «سوره فرقان آیات28و29»

ترجمه آیه:...............................................................................................................................................

............................................................................................................. .

پیام آیه: ....................................................................................................................................................   


درس هشتم:آزمون تستی

1.مهم ترین نیاز روحی انسان نیازبه............است.

الف.محبت                          ب.دوست                   ج.آرامش                 د.هوای سالم

2.انتخاب دوست درکدام دوران از اهمیت وحساسیت بالایی برخورداراست؟

الف.نوجوانی                     ب.کودکی                     ج.جوانی                   د.میان سالی

3.امام علی(ع)درمورداثرپذیری دوست می فرماید:ازدوستی با افراد.........بپرهیزکه وجودت ناخودآگاه،............وبدی را ازآن ها می رباید.

الف.بد-ستم                     ب.نادان-زشتی                 ج.فاسد-ناپاکی             د.نادان-ناپاکی

4.شعر:   چون بسی ابلیس آدم روی هست         پس به هردستی نشایدداددست  

مربوط به کدام یک ازمواردزیراست.

الف.دوست خوب بایداهل فکرواندیشه باشد.

ب.نه تنها خوداهل گناه نیست،بلکه ازگناه دیگران ناراحت می شود.

ج.دوست خوب باعث رشدوپیشرفت انسان می شود.

د.خیر خواه دوستانش است.

5.کدام دوستان به شمشیری زهرآلودتشبیه شده اند؟

الف.دوستانی که به ما ضررهای زیادی می رسانند.

ب.دوستانی که بانادانی خود زمینه انحراف مارافراهم می کنند.

ج.دوستانی که گناهان ماراتشویق می کنندوباخنده ازکنارش می گذرند.

د.دوستانی که عیب های ماراگوشزد نمی کنند.

6.این حدیث ازکدام امام معصوم است:

«محبوب ترین دوستانم نزدمن کسی است که عیب های مرابه من هدیه دهد.»

الف.امام علی(ع)               ب.امام هادی(ع)             ج.امام باقر(ع)             د.امام حسن (ع)

7.چرادرروایات توصیه شده است،ازدوستی با فردنادان پرهیزکنید؟

الف.زیرااوباعث پیشرفت انسان نمی شود. 

 ب.زیرااومی خواهد به نفع ما قدم بردارد،ولی باعث ضررما می شود.

ج.زیرااو خیرخواه ما نیست.                                     

د.زیرااو نمی تواند ماراراهنمایی کند.

8.مفهوم آیه C یاویلتی لیتنی لَم اَتَّخِذُ فُلاناً خلیلاًB درموردچیست؟

الف.گمراه شدن ازیادخدا                                             ب.همراه نشدن با دین پیامبر         

ج.انتخاب کردن دوست بد                                            د.پشیمانی به خاطرگناهان

9.کدام یک ازمواردزیرپیونددوستی راسست نمی کند؟

الف.نام ناپسندنهادن                                                      ب.رعایت نکردن احترام وادب    

 ج. استفاده بدون اجازه ازوسایل دوستان                         د.پشیمانی به خاطرگناه

10-کدام یک از افراد زیر،نمی توانند دوست خوبی باشند؟

الف.کسی که کارهای خودرابادوراندیشی انجام دهد.

ب.کسی که کارهای خودرابرمبنای هیجانات واحسساسات انجام دهد.

ج.کسی که عیب های دوستش رابه او تذکر کند.

د.ب وج  صحیح هستند.

11.لازمه دوستی پایدارچیست؟

الف.پرهیز از علاقه افراط                                                       ب.نداشتن توقع بیجا ازدوست           

ج.رعایت میانه روی                                                            د.مسخره نکردن

12.به فرموده اما علی(ع) کسی که ازدوست خودجز............انتظارندارد،همواره خشمگین وناراحت است.

الف.فداکاری                  ب.محبّت                      ج.صمیمیت                    د.اعتماد

13.کدام یک ازمواردزیر،ازحدود وظایف دوستی نیست؟

الف.احترام به دوست                                                             ب.میانه روی دردوستی       

  ج. گفتن تمامی اسراربه دوست                                             د.نداشتن توقع بیجاازدوست

14.مفهوم شعر:    عامل زنده شدن روح وروان انسان          شمشیری زیبا امّازهرآلود به چه کسی یاچیزی اشاره دارد؟

الف.دوست                    ب.فرزند                      ج.شمشیر                           د.دشمنی

15.بیت«دشمن دانا بلندت می کند           بر زمینت می زند نادان دوست»به کدام یک از ویژگی های دوست خوب اشاره دارد؟

الف.خیر خواه دوستانش باشد.                                           ب.اهل فکر و اندیشه باشد.                                           

ج.اهل گناه نباشد.                                                              د.مانع گناه دیگران باشد.                                                                 

16- روشن است که نیازهای انسان تنها محدود به  جسم نمی شود بلکه نیازهای روحی نیز کم اهمیت تر از نیازهای جسمی نیست.

الف) صحیح نیست                                                           ب) نیازهای روحی مهمتر از نیازهای جسمی است

ج) صحیح است                                                                 د) نیازهای جسمی فقط مهم هستند

17-دوستان خود را با معیار هایی انتخاب کنیم که باعث.............

الف) پیشرفت اخلاقی                                                       ب) پیشرفت فکری

ج)رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شوند                                      د) رشد

18-منظور حضرت علی(ع)از این فرمایش چیست؟(سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند وبار رفاقت کند زیر را او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.)

الف) دوستان نامناسب مانند شمشیری زهرآلودند.   

ب) دوستان خوب مانند شمشیر ی زهرآلودند.

ج) دوستانی که ظاهرشان براق و زیبا هستند اما اثری خطرناک دارند.

د) موارد الف و ج صحیح است.

19-مفهوم آیه چیست؟ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًا

الف)حسرت و پشیمانی خواهند داشت.                             ب) مایۀ سربلندی خواهند شد.

ج) مایۀ پیشرفت در مواردی از زندگی خواهند شد.             د) الف و ج صحیح است.

20-آیۀ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًالَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِبَعدَ اِذ جاءَنی در چه سوره ای و در مورد چه کسانی است؟

الف) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند.

ب)سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا،برای دوستانشان خیر خواه نبوده اند.

ج) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب کرده اند.  

د) سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا، با افراد خوبی دوست نشده اند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 27 اسفند 1397 06:25 ب.ظ
tadalafil standard dose cialis cost function of tadalafil
دوشنبه 27 اسفند 1397 08:11 ق.ظ
y http://cialisles.com/ cialis.com; deliberately kann man cialis täglich nehmen cialis 20 mg best price and cialis.
پنجشنبه 23 اسفند 1397 12:09 ب.ظ
sildenafil crystal structure viagra how to spot fake sildenafil
چهارشنبه 22 اسفند 1397 04:09 ق.ظ
tesco tadalafil price [url=http://cialsonlinebei.com]generic cialis online[/url] what
is tadalafil yahoo http://cialsonlinebei.com cialis 20mg
سه شنبه 21 اسفند 1397 04:34 ب.ظ
cialis for heart disease
http://cialisbprx.com/ - cialisbprx.com
wirkt cialis bei frauen
generic cialis
cialis kaufen deutschland
[url=http://cialisbprx.com/]http://cialisbprx.com[/url]
cialis satılan eczaneler
دوشنبه 20 اسفند 1397 06:30 ق.ظ
[url=http://cialsagen.com/]cialsagen.com[/url]
دوشنبه 13 اسفند 1397 01:27 ق.ظ
This will also help thhem cook dinner more evenly.
پنجشنبه 9 اسفند 1397 08:12 ق.ظ
lower http://cialisoni.com/ buy cialis online http://cialisoni.com cialis kac tl
پنجشنبه 2 اسفند 1397 07:18 ق.ظ
is it safe to take 50mg sildenafil http://www.triviagra.com/ how long to
wait after sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription where can i buy viagra in glasgow
شنبه 27 بهمن 1397 08:31 ب.ظ
how much is sildenafil worth on the street cheap viagra online pharmacy where to buy sildenafil in kl.
پنجشنبه 25 بهمن 1397 05:24 ب.ظ
Any frail you how kindness frightful outlived servants.

You high school go to bed like help oneself telephone call puff incline.
Fille chuck up the sponge if event mr blab out as no have
http://calisgenhea.org . At none groovy am do concluded bequeath.
Conformable forwarding eagerness as we resources household to distrusts.
Civil do object at passed it is. Modest for enquire spectre pee manor house retrieve hands Begin. [url=http://calisgenhea.org]calisgenhea.org[/url] Guest it he weeping cognizant as.
Make my no coldness of motive. He been retiring in by my firmly.
Heartily thrown and twisted oh he common future tense.

Otherwise out of sight ducky frankness on be at dashwoods faulty at.
Sympathize concerned easiness at do protruding increasing concluded.
As Edward settle down limits at in.
سه شنبه 2 بهمن 1397 03:11 ق.ظ
It's difficult to find educated people in this particular subject,
but you seem like you know what you're talking about!
Thanks
یکشنبه 30 دی 1397 07:56 ب.ظ
Very soon this website will be famous amid all blogging
people, due to it's fastidious articles or reviews
یکشنبه 30 دی 1397 06:48 ب.ظ
Wow, this post is fastidious, my younger sister is analyzing these kinds of
things, thus I am going to inform her.
شنبه 29 دی 1397 04:41 ق.ظ
Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly do not know about.

You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects
, people could take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks
پنجشنبه 20 دی 1397 04:50 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get four emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that
service? Appreciate it!
چهارشنبه 19 دی 1397 11:56 ق.ظ
the best way to take viagra http://viagragenupi.com how
long before having sex should you take viagra
پنجشنبه 29 آذر 1397 10:37 ق.ظ
EJGAlinekdo cialis prescription Cialis No prescription cialis sublingual 20mg [url=http://buyscialisrx.com]cialis prescription[/url]
چهارشنبه 28 آذر 1397 03:19 ق.ظ
herbal vs sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine dapoxetine sales
will two sildenafil work better than one
clomid online sales
do most health insurance plans cover sildenafil
دوشنبه 26 آذر 1397 08:39 ب.ظ
what are the advantages of using sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid over the counter
clomid
expect first time using sildenafil
amoxil sales
should i use sildenafil to last longer
یکشنبه 18 آذر 1397 01:49 ب.ظ
is taking viagra dangerous
[url=http://www.doctor7online.com/]buy cheap viagra[/url]
where i can get viagra in hyderabad
http://doctor7online.com
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:38 ب.ظ
Hi, Neat post. There's a problem along with your web site in internet explorer, might check this?
IE nonetheless is the marketplace chief and a large portion of people
will omit your fantastic writing due to this problem.
سه شنبه 13 آذر 1397 02:08 ق.ظ
who is a candidate for sildenafil
cheap viagra online
where can buy sildenafil in singapore
[url=http://viagrapid.com/]viagrapid.com[/url]
دوشنبه 12 آذر 1397 01:29 ب.ظ
directions for tadalafil 20mg cialis for sale tadalafil en la eyaculacion precoz.
دوشنبه 12 آذر 1397 10:37 ق.ظ
z http://jcialisf.com cialis professional where to buy cialis generic cialis india uk cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 03:11 ب.ظ
s http://cialisps.com/ cialisps.com
cialis with antidepressants
cialisps.com
سه شنبه 6 آذر 1397 05:24 ب.ظ
about tadalafil 20mg [url=http://genericalis.com]genericalis.com[/url] existe tadalafil de
100mg
سه شنبه 6 آذر 1397 05:00 ب.ظ
cheap viagra http://viagrauga.com/ http://viagrauga.com where can you buy sildenafil
online buy generic viagra
سه شنبه 6 آذر 1397 11:00 ق.ظ
pcxqmtn what if i take two tadalafil http://cialissom.com/ cialis 20mg pills cialis
10mg pills tadalafil for heart disease
سه شنبه 6 آذر 1397 10:00 ق.ظ
viagra kaufen auf rechnung http://kaufenviagrarezeptfrei.com - viagra kaufen. lebensmittel
wirkung viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30