altin
قدر هرکس به قدر خرد اوست
درباره وبلاگ


انتشارات آلتین در خدمت شماست

شماره تلفن :09144127499

مدیر وبلاگ : یوسف رسولی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده : یوسف رسولی
مهمترین نیاز روحی انسان نیاز به دوست است.                                  صحیح    غلط

2-در روایات توصیه شده است از دوستی با افراد نادان پرهیز کنید.صحیح  غلط

3-حفظ دوست از پیدا کردن دوست مشکل تر است.                           صحیح  غلط

4-آیا دوست نادان ما را در مسیر نامناسب قرار نمی دهد؟                      بلی      خیر

5-آیا انسان باید تمام اسرارش را به دوست اش باز گو کند؟                 بلی      خیر

6-آیا دوست خوب آن است که عیب دوست را به او نگوید؟              بلی       خیر

7-اثر پذیری از یک دوست یک امر......................است.

8-لازمه دوستی پایدار ...................است.

9-دوستی که با خنده از اشتباه ما بگذرد و ما را به آن تشویق کند به.............تشبیه شده است.

10-برخی از ویژگی های دوست خوب از نظر قرآن کریم و پیشوایان (ع) چیست؟

 

11-مهمترین نیاز روحی انسان به چه چیز است؟

 

12-چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است؟

 

13-حضرت علی (ع)در باره انتخاب دوست فاسد چه می فرماید؟

14-شاید شما نمونه های از اثر پذیری دوستان پیرامون خود دیده باشید این نمونه ها را در جدول بنویسید.

دوست خوب

دوست بد

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

 

15-معیار و ملاک شما در انتخاب دوست چیست؟

 

16-چرا در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید؟

 

17-حضرت علی(ع) در باره دوستی با افراد بی بند و بار چه فرموده است؟

 

 

18-حضرت صادق(ع) در باره دوست چه فرموده است؟

     19-چگونه می توان به دوستی با افراد نا مناسب پایان داد؟

 

20-برخی از حدود و انجام وظایف متقابل در دوستی را نام ببرید؟

 

 

21-امام علی (ع) در باره احترام به دوست چه فرمودند؟

 

22-چه چیز های دوستی را سست می کند؟

 

23-چه مواردی را در میانه دوستی باید رعایت کنیم؟

 

24-حضرت علی (ع) در باره اسرار ما بین دوست چه فرمودند؟

 

25-به­نظر­شماچگونه می­توان­از­ایجاد­دلبستگی ها­و­علاقه­های­افراطی در­دوستی جلو­گیری کرد؟

 

26-اگر کسی در انتخاب دوست دچار اشتباه شد چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

 

27-دوست بد در روایات به چه چیز های تشبیه شده است؟

28-با توجه به آیات 28و29 سوره فرقان حال و روز کسانی که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید؟

 

Cوَیَومَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلی یَدَیهِ یَقولُ یالَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلا یاوَیلَتی لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلاناً خَلیلاً لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِ بَعدَ اِذ جاءَنیB  «سوره فرقان آیات28و29»

ترجمه آیه:...............................................................................................................................................

............................................................................................................. .

پیام آیه: ....................................................................................................................................................   


درس هشتم:آزمون تستی

1.مهم ترین نیاز روحی انسان نیازبه............است.

الف.محبت                          ب.دوست                   ج.آرامش                 د.هوای سالم

2.انتخاب دوست درکدام دوران از اهمیت وحساسیت بالایی برخورداراست؟

الف.نوجوانی                     ب.کودکی                     ج.جوانی                   د.میان سالی

3.امام علی(ع)درمورداثرپذیری دوست می فرماید:ازدوستی با افراد.........بپرهیزکه وجودت ناخودآگاه،............وبدی را ازآن ها می رباید.

الف.بد-ستم                     ب.نادان-زشتی                 ج.فاسد-ناپاکی             د.نادان-ناپاکی

4.شعر:   چون بسی ابلیس آدم روی هست         پس به هردستی نشایدداددست  

مربوط به کدام یک ازمواردزیراست.

الف.دوست خوب بایداهل فکرواندیشه باشد.

ب.نه تنها خوداهل گناه نیست،بلکه ازگناه دیگران ناراحت می شود.

ج.دوست خوب باعث رشدوپیشرفت انسان می شود.

د.خیر خواه دوستانش است.

5.کدام دوستان به شمشیری زهرآلودتشبیه شده اند؟

الف.دوستانی که به ما ضررهای زیادی می رسانند.

ب.دوستانی که بانادانی خود زمینه انحراف مارافراهم می کنند.

ج.دوستانی که گناهان ماراتشویق می کنندوباخنده ازکنارش می گذرند.

د.دوستانی که عیب های ماراگوشزد نمی کنند.

6.این حدیث ازکدام امام معصوم است:

«محبوب ترین دوستانم نزدمن کسی است که عیب های مرابه من هدیه دهد.»

الف.امام علی(ع)               ب.امام هادی(ع)             ج.امام باقر(ع)             د.امام حسن (ع)

7.چرادرروایات توصیه شده است،ازدوستی با فردنادان پرهیزکنید؟

الف.زیرااوباعث پیشرفت انسان نمی شود. 

 ب.زیرااومی خواهد به نفع ما قدم بردارد،ولی باعث ضررما می شود.

ج.زیرااو خیرخواه ما نیست.                                     

د.زیرااو نمی تواند ماراراهنمایی کند.

8.مفهوم آیه C یاویلتی لیتنی لَم اَتَّخِذُ فُلاناً خلیلاًB درموردچیست؟

الف.گمراه شدن ازیادخدا                                             ب.همراه نشدن با دین پیامبر         

ج.انتخاب کردن دوست بد                                            د.پشیمانی به خاطرگناهان

9.کدام یک ازمواردزیرپیونددوستی راسست نمی کند؟

الف.نام ناپسندنهادن                                                      ب.رعایت نکردن احترام وادب    

 ج. استفاده بدون اجازه ازوسایل دوستان                         د.پشیمانی به خاطرگناه

10-کدام یک از افراد زیر،نمی توانند دوست خوبی باشند؟

الف.کسی که کارهای خودرابادوراندیشی انجام دهد.

ب.کسی که کارهای خودرابرمبنای هیجانات واحسساسات انجام دهد.

ج.کسی که عیب های دوستش رابه او تذکر کند.

د.ب وج  صحیح هستند.

11.لازمه دوستی پایدارچیست؟

الف.پرهیز از علاقه افراط                                                       ب.نداشتن توقع بیجا ازدوست           

ج.رعایت میانه روی                                                            د.مسخره نکردن

12.به فرموده اما علی(ع) کسی که ازدوست خودجز............انتظارندارد،همواره خشمگین وناراحت است.

الف.فداکاری                  ب.محبّت                      ج.صمیمیت                    د.اعتماد

13.کدام یک ازمواردزیر،ازحدود وظایف دوستی نیست؟

الف.احترام به دوست                                                             ب.میانه روی دردوستی       

  ج. گفتن تمامی اسراربه دوست                                             د.نداشتن توقع بیجاازدوست

14.مفهوم شعر:    عامل زنده شدن روح وروان انسان          شمشیری زیبا امّازهرآلود به چه کسی یاچیزی اشاره دارد؟

الف.دوست                    ب.فرزند                      ج.شمشیر                           د.دشمنی

15.بیت«دشمن دانا بلندت می کند           بر زمینت می زند نادان دوست»به کدام یک از ویژگی های دوست خوب اشاره دارد؟

الف.خیر خواه دوستانش باشد.                                           ب.اهل فکر و اندیشه باشد.                                           

ج.اهل گناه نباشد.                                                              د.مانع گناه دیگران باشد.                                                                 

16- روشن است که نیازهای انسان تنها محدود به  جسم نمی شود بلکه نیازهای روحی نیز کم اهمیت تر از نیازهای جسمی نیست.

الف) صحیح نیست                                                           ب) نیازهای روحی مهمتر از نیازهای جسمی است

ج) صحیح است                                                                 د) نیازهای جسمی فقط مهم هستند

17-دوستان خود را با معیار هایی انتخاب کنیم که باعث.............

الف) پیشرفت اخلاقی                                                       ب) پیشرفت فکری

ج)رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شوند                                      د) رشد

18-منظور حضرت علی(ع)از این فرمایش چیست؟(سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند وبار رفاقت کند زیر را او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.)

الف) دوستان نامناسب مانند شمشیری زهرآلودند.   

ب) دوستان خوب مانند شمشیر ی زهرآلودند.

ج) دوستانی که ظاهرشان براق و زیبا هستند اما اثری خطرناک دارند.

د) موارد الف و ج صحیح است.

19-مفهوم آیه چیست؟ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًا

الف)حسرت و پشیمانی خواهند داشت.                             ب) مایۀ سربلندی خواهند شد.

ج) مایۀ پیشرفت در مواردی از زندگی خواهند شد.             د) الف و ج صحیح است.

20-آیۀ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًالَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِبَعدَ اِذ جاءَنی در چه سوره ای و در مورد چه کسانی است؟

الف) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند.

ب)سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا،برای دوستانشان خیر خواه نبوده اند.

ج) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب کرده اند.  

د) سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا، با افراد خوبی دوست نشده اند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 28 مهر 1398 11:29 ب.ظ
capital one quicksilver cash advance http://cashadvancerfdh.com/ - cash advance america cash advance america <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">american cash advance</a> cash advance online no credit check
یکشنبه 28 مهر 1398 08:27 ب.ظ
collateral free loans http://leadloansgrju.com/ - competitive loan credit loan approval <a href="http://leadloansgrju.com/#">loan compaines</a> online lenders alliance
یکشنبه 28 مهر 1398 08:06 ب.ظ
active loan http://leadloansgrju.com/ - new payday loan companies low cost payday <a href="http://leadloansgrju.com/#">payments for a loan</a> payday loans in oregon
یکشنبه 28 مهر 1398 07:54 ب.ظ
longis tadalafil ne işe yarar [url=http://cialisle.com/]buy
generic cialis[/url] tadalafil traitement prostate buy cialis online
side effects of tadalafil gia thuoc tadalafil http://cialisle.com/ ou
trouver du tadalafil
یکشنبه 28 مهر 1398 04:53 ب.ظ
tadalafil uk [url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url] ou acheter tadalafil buy generic cialis tadalafil
sirve para mujeres tadalafil online mastercard http://www.cialisle.com/ cialis tadalafil lilly
یکشنبه 28 مهر 1398 04:02 ب.ظ
Thiss post is priceless. How can I find out more?
یکشنبه 28 مهر 1398 03:28 ب.ظ
cash advance now http://cashadvanceafc.com/ - cash advance now capital one credit card cash advance <a href="http://cashadvanceafc.com/#">cash advance loans</a> п»їcash advance
یکشنبه 28 مهر 1398 03:26 ب.ظ
hometown cash advance http://cashadvancerfdh.com/ - paypal cash advance cash advance from credit card <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">cash advance america</a> cash advance credit card
یکشنبه 28 مهر 1398 12:34 ب.ظ
sildenafil citrate 50mg dosage [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url] sildenafil pediatric use buy sildenafil sildenafil citrate uv analysis sildenafil
citrate when to take http://viabsbuy.com como tomar citrato de sildenafil 50mg
یکشنبه 28 مهر 1398 11:48 ق.ظ
under hit [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic viagra online[/url] wild gate down paper http://www.viatribuy.com/ generally coat deliberately silly cheapest generic
viagra online successfully chemistry
یکشنبه 28 مهر 1398 10:32 ق.ظ
does group health cover sildenafil viagra for sale order sildenafil
over the phone
یکشنبه 28 مهر 1398 10:32 ق.ظ
first cash advance http://cashadvanceafc.com/ - chase credit card cash advance what is a cash advance fee <a href="http://cashadvanceafc.com/#">payday cash advance</a> cash advance loans online
یکشنبه 28 مهر 1398 10:01 ق.ظ
que alimentos contienen sildenafil [url=http://viabsbuy.com]buy sildenafil[/url] medicinal use of sildenafil citrate
generic viagra online efectos sildenafil higado caverta sildenafil citrate tablets http://viabsbuy.com medicamentos genericos sildenafil
یکشنبه 28 مهر 1398 08:44 ق.ظ
how to get cash advance from credit card http://cashadvancerfdh.com/ - п»їcash advance best cash advance apps <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">how to get a cash advance on a credit card without a pin</a> capital one cash advance
یکشنبه 28 مهر 1398 08:20 ق.ظ
modafinilo y sildenafil [url=http://viabsbuy.com]http://viagrabs.com/[/url] pharmacological action of sildenafil citrate buy viagra phallic sildenafil sildenafil sandoz
apteka internetowa http://viabsbuy.com cardiovascular safety of sildenafil
یکشنبه 28 مهر 1398 08:05 ق.ظ
late leather [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra for sale online[/url] right
emphasis simply band http://www.viatribuy.com/ thin strategy effectively camera viagra for sale canada ahead stick
یکشنبه 28 مهر 1398 07:15 ق.ظ
discover personal loans reviews http://personalloansshyk.com/ - personal loans for bad credit personal loans online <a href="http://personalloansshyk.com/#">personal loans for veterans</a> personal loans no credit
یکشنبه 28 مهر 1398 04:32 ق.ظ
discover card cash advance http://cashadvanceafc.com/ - cash advance credit line how to get a cash advance on a credit card <a href="http://cashadvanceafc.com/#">how to get cash advance from credit card</a> cash advance on income tax refund
یکشنبه 28 مهر 1398 01:32 ق.ظ
now swimming [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic cheap viagra online[/url] highly bottle always
selection http://www.viatribuy.com/ quick physics directly progress viagra
for sale canada today investment
یکشنبه 28 مهر 1398 12:18 ق.ظ
[url=http://genericalis.com/]http://genericalis.com[/url]
شنبه 27 مهر 1398 08:55 ب.ظ
capital one credit card cash advance http://cashadvancerfdh.com/ - amscot cash advance instant cash advance <a href="http://cashadvancerfdh.com/#">amex cash advance</a> online cash advance lenders
شنبه 27 مهر 1398 03:26 ب.ظ
sildenafil and meladze weightlessness viagra usa pharmacies online http://viacheapusa.com/ viagra for sale side effects and benefits of sildenafil
شنبه 27 مهر 1398 03:05 ب.ظ
W http://www.cialisles.com/ http://www.cialisles.com - wild tomo cialis y no tengo ereccion http://cialisles.com or cialis 20mg
شنبه 27 مهر 1398 12:46 ب.ظ
virtually birthday [url=http://www.viatribuy.com/]buy discount
viagra online[/url] especially alcohol honest cash http://www.viatribuy.com/ suddenly news maybe female
generic viagra cheap when assistant
شنبه 27 مهر 1398 10:05 ق.ظ
payday loans over the phone http://paydayloansikdc.com/ - payday loans online direct lenders instant approval payday loans with prepaid card <a href="http://paydayloansikdc.com/#">payday loans online direct lenders</a> payday loans near me online
شنبه 27 مهر 1398 06:39 ق.ظ
sildenafil functional groups [url=http://viabsbuy.com]generic viagra[/url] off
label uses for sildenafil viagra ebay sildenafil citrate sildenafil und kokain http://viabsbuy.com sildenafil actavis co to jest
شنبه 27 مهر 1398 05:22 ق.ظ
sildenafil roche
http://viarowbuy.com
losartan con sildenafil
[url=http://viarowbuy.com/]viagra online
prescription[/url]
شنبه 27 مهر 1398 02:32 ق.ظ
payday loans bakersfield http://paydayloansikdc.com/ - how do payday loans work payday loans no checking account required <a href="http://paydayloansikdc.com/#">payday loans lake charles la</a> payday loans utah
جمعه 26 مهر 1398 11:20 ب.ظ
more method [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]is viagra a
prescription[/url] twice reputation necessarily strip http://oakley-sunglassesformen.us/ otherwise question nearly method buy
cheap viagra readily bottle
جمعه 26 مهر 1398 08:46 ب.ظ
en iyi sildenafil [url=http://viabsbuy.com]viagra online[/url]
la sante sildenafil 50 mg buy viagra online sildenafil
citrate drug profile is sildenafil legal http://viabsbuy.com use of
sildenafil citrate tablets ip
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30