altin
قدر هرکس به قدر خرد اوست
درباره وبلاگ


انتشارات آلتین در خدمت شماست

شماره تلفن :09144127499

مدیر وبلاگ :
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده :
مهمترین نیاز روحی انسان نیاز به دوست است.                                  صحیح    غلط

2-در روایات توصیه شده است از دوستی با افراد نادان پرهیز کنید.صحیح  غلط

3-حفظ دوست از پیدا کردن دوست مشکل تر است.                           صحیح  غلط

4-آیا دوست نادان ما را در مسیر نامناسب قرار نمی دهد؟                      بلی      خیر

5-آیا انسان باید تمام اسرارش را به دوست اش باز گو کند؟                 بلی      خیر

6-آیا دوست خوب آن است که عیب دوست را به او نگوید؟              بلی       خیر

7-اثر پذیری از یک دوست یک امر......................است.

8-لازمه دوستی پایدار ...................است.

9-دوستی که با خنده از اشتباه ما بگذرد و ما را به آن تشویق کند به.............تشبیه شده است.

10-برخی از ویژگی های دوست خوب از نظر قرآن کریم و پیشوایان (ع) چیست؟

 

11-مهمترین نیاز روحی انسان به چه چیز است؟

 

12-چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است؟

 

13-حضرت علی (ع)در باره انتخاب دوست فاسد چه می فرماید؟

14-شاید شما نمونه های از اثر پذیری دوستان پیرامون خود دیده باشید این نمونه ها را در جدول بنویسید.

دوست خوب

دوست بد

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

 

15-معیار و ملاک شما در انتخاب دوست چیست؟

 

16-چرا در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید؟

 

17-حضرت علی(ع) در باره دوستی با افراد بی بند و بار چه فرموده است؟

 

 

18-حضرت صادق(ع) در باره دوست چه فرموده است؟

     19-چگونه می توان به دوستی با افراد نا مناسب پایان داد؟

 

20-برخی از حدود و انجام وظایف متقابل در دوستی را نام ببرید؟

 

 

21-امام علی (ع) در باره احترام به دوست چه فرمودند؟

 

22-چه چیز های دوستی را سست می کند؟

 

23-چه مواردی را در میانه دوستی باید رعایت کنیم؟

 

24-حضرت علی (ع) در باره اسرار ما بین دوست چه فرمودند؟

 

25-به­نظر­شماچگونه می­توان­از­ایجاد­دلبستگی ها­و­علاقه­های­افراطی در­دوستی جلو­گیری کرد؟

 

26-اگر کسی در انتخاب دوست دچار اشتباه شد چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

 

27-دوست بد در روایات به چه چیز های تشبیه شده است؟

28-با توجه به آیات 28و29 سوره فرقان حال و روز کسانی که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید؟

 

Cوَیَومَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلی یَدَیهِ یَقولُ یالَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلا یاوَیلَتی لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلاناً خَلیلاً لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِ بَعدَ اِذ جاءَنیB  «سوره فرقان آیات28و29»

ترجمه آیه:...............................................................................................................................................

............................................................................................................. .

پیام آیه: ....................................................................................................................................................   


درس هشتم:آزمون تستی

1.مهم ترین نیاز روحی انسان نیازبه............است.

الف.محبت                          ب.دوست                   ج.آرامش                 د.هوای سالم

2.انتخاب دوست درکدام دوران از اهمیت وحساسیت بالایی برخورداراست؟

الف.نوجوانی                     ب.کودکی                     ج.جوانی                   د.میان سالی

3.امام علی(ع)درمورداثرپذیری دوست می فرماید:ازدوستی با افراد.........بپرهیزکه وجودت ناخودآگاه،............وبدی را ازآن ها می رباید.

الف.بد-ستم                     ب.نادان-زشتی                 ج.فاسد-ناپاکی             د.نادان-ناپاکی

4.شعر:   چون بسی ابلیس آدم روی هست         پس به هردستی نشایدداددست  

مربوط به کدام یک ازمواردزیراست.

الف.دوست خوب بایداهل فکرواندیشه باشد.

ب.نه تنها خوداهل گناه نیست،بلکه ازگناه دیگران ناراحت می شود.

ج.دوست خوب باعث رشدوپیشرفت انسان می شود.

د.خیر خواه دوستانش است.

5.کدام دوستان به شمشیری زهرآلودتشبیه شده اند؟

الف.دوستانی که به ما ضررهای زیادی می رسانند.

ب.دوستانی که بانادانی خود زمینه انحراف مارافراهم می کنند.

ج.دوستانی که گناهان ماراتشویق می کنندوباخنده ازکنارش می گذرند.

د.دوستانی که عیب های ماراگوشزد نمی کنند.

6.این حدیث ازکدام امام معصوم است:

«محبوب ترین دوستانم نزدمن کسی است که عیب های مرابه من هدیه دهد.»

الف.امام علی(ع)               ب.امام هادی(ع)             ج.امام باقر(ع)             د.امام حسن (ع)

7.چرادرروایات توصیه شده است،ازدوستی با فردنادان پرهیزکنید؟

الف.زیرااوباعث پیشرفت انسان نمی شود. 

 ب.زیرااومی خواهد به نفع ما قدم بردارد،ولی باعث ضررما می شود.

ج.زیرااو خیرخواه ما نیست.                                     

د.زیرااو نمی تواند ماراراهنمایی کند.

8.مفهوم آیه C یاویلتی لیتنی لَم اَتَّخِذُ فُلاناً خلیلاًB درموردچیست؟

الف.گمراه شدن ازیادخدا                                             ب.همراه نشدن با دین پیامبر         

ج.انتخاب کردن دوست بد                                            د.پشیمانی به خاطرگناهان

9.کدام یک ازمواردزیرپیونددوستی راسست نمی کند؟

الف.نام ناپسندنهادن                                                      ب.رعایت نکردن احترام وادب    

 ج. استفاده بدون اجازه ازوسایل دوستان                         د.پشیمانی به خاطرگناه

10-کدام یک از افراد زیر،نمی توانند دوست خوبی باشند؟

الف.کسی که کارهای خودرابادوراندیشی انجام دهد.

ب.کسی که کارهای خودرابرمبنای هیجانات واحسساسات انجام دهد.

ج.کسی که عیب های دوستش رابه او تذکر کند.

د.ب وج  صحیح هستند.

11.لازمه دوستی پایدارچیست؟

الف.پرهیز از علاقه افراط                                                       ب.نداشتن توقع بیجا ازدوست           

ج.رعایت میانه روی                                                            د.مسخره نکردن

12.به فرموده اما علی(ع) کسی که ازدوست خودجز............انتظارندارد،همواره خشمگین وناراحت است.

الف.فداکاری                  ب.محبّت                      ج.صمیمیت                    د.اعتماد

13.کدام یک ازمواردزیر،ازحدود وظایف دوستی نیست؟

الف.احترام به دوست                                                             ب.میانه روی دردوستی       

  ج. گفتن تمامی اسراربه دوست                                             د.نداشتن توقع بیجاازدوست

14.مفهوم شعر:    عامل زنده شدن روح وروان انسان          شمشیری زیبا امّازهرآلود به چه کسی یاچیزی اشاره دارد؟

الف.دوست                    ب.فرزند                      ج.شمشیر                           د.دشمنی

15.بیت«دشمن دانا بلندت می کند           بر زمینت می زند نادان دوست»به کدام یک از ویژگی های دوست خوب اشاره دارد؟

الف.خیر خواه دوستانش باشد.                                           ب.اهل فکر و اندیشه باشد.                                           

ج.اهل گناه نباشد.                                                              د.مانع گناه دیگران باشد.                                                                 

16- روشن است که نیازهای انسان تنها محدود به  جسم نمی شود بلکه نیازهای روحی نیز کم اهمیت تر از نیازهای جسمی نیست.

الف) صحیح نیست                                                           ب) نیازهای روحی مهمتر از نیازهای جسمی است

ج) صحیح است                                                                 د) نیازهای جسمی فقط مهم هستند

17-دوستان خود را با معیار هایی انتخاب کنیم که باعث.............

الف) پیشرفت اخلاقی                                                       ب) پیشرفت فکری

ج)رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شوند                                      د) رشد

18-منظور حضرت علی(ع)از این فرمایش چیست؟(سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند وبار رفاقت کند زیر را او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.)

الف) دوستان نامناسب مانند شمشیری زهرآلودند.   

ب) دوستان خوب مانند شمشیر ی زهرآلودند.

ج) دوستانی که ظاهرشان براق و زیبا هستند اما اثری خطرناک دارند.

د) موارد الف و ج صحیح است.

19-مفهوم آیه چیست؟ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًا

الف)حسرت و پشیمانی خواهند داشت.                             ب) مایۀ سربلندی خواهند شد.

ج) مایۀ پیشرفت در مواردی از زندگی خواهند شد.             د) الف و ج صحیح است.

20-آیۀ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًالَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِبَعدَ اِذ جاءَنی در چه سوره ای و در مورد چه کسانی است؟

الف) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند.

ب)سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا،برای دوستانشان خیر خواه نبوده اند.

ج) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب کرده اند.  

د) سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا، با افراد خوبی دوست نشده اند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 11 آبان 1397 11:28 ق.ظ
Descargar facebook
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit
my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not
writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!
Descargar facebook
پنجشنبه 3 آبان 1397 08:59 ب.ظ
You could certainly see your expertise in the article you
write. The world hopes for even more passionate writers like you who
are not afraid to mention how they believe.

Always follow your heart.
یکشنبه 29 مهر 1397 12:51 ب.ظ
I constantly spent my half an hour to read this website's articles or reviews all the time along
with a mug of coffee.
دوشنبه 16 مهر 1397 03:38 ب.ظ
It's very effortless to find out any topic on web as compared to books, as I found this piece of
writing at this web page.
دوشنبه 16 مهر 1397 12:51 ق.ظ
I do not know if it's just me or if everybody else experiencing problems with your site.

It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please
provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
This may be a problem with my browser because I've had this happen previously.
Appreciate it
یکشنبه 15 مهر 1397 11:37 ب.ظ
If some one needs to be updated with hottest technologies therefore he must be pay a quick visit this web site and be up to date everyday.
یکشنبه 15 مهر 1397 06:05 ق.ظ
Excellent post. I definitely appreciate this site. Keep it
up!
یکشنبه 15 مهر 1397 12:50 ق.ظ
What's up, the whole thing is going well here
and ofcourse every one is sharing data, that's in fact good, keep
up writing.
جمعه 13 مهر 1397 10:55 ب.ظ
Heya! I know this is somewhat off-topic but I needed to ask.
Does operating a well-established website like yours take a large amount
of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my diary on a daily basis.

I'd like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online.
Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.

Thankyou!
سه شنبه 10 مهر 1397 11:49 ق.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made or
did you download it from somewhere? A theme like yours with
a few simple tweeks would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your design. Cheers
سه شنبه 10 مهر 1397 11:00 ق.ظ
After looking at a handful of the blog posts on your website, I really
like your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark
webpage list and will be checking back in the near future.
Please check out my website as well and tell me what you
think.
سه شنبه 10 مهر 1397 07:55 ق.ظ
This text is priceless. When can I find out more?
سه شنبه 10 مهر 1397 06:57 ق.ظ
You can definitely see your skills within the article you
write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
Always follow your heart.
سه شنبه 10 مهر 1397 06:54 ق.ظ
I pay a visit everyday some sites and information sites to read posts, but this web site gives quality based posts.
سه شنبه 10 مهر 1397 02:00 ق.ظ
Howdy! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My blog looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying
to find a template or plugin that might be able to resolve
this problem. If you have any suggestions, please share.
Appreciate it!
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:33 ق.ظ
You could certainly see your enthusiasm within the article you write.
The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they
believe. At all times go after your heart.
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:53 ق.ظ
You're so awesome! I don't believe I have read anything like
that before. So nice to discover somebody with a few original thoughts on this subject.

Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that's
needed on the web, someone with a little originality!
جمعه 14 اردیبهشت 1397 09:06 ق.ظ
Somebody necessarily lend a hand to make critically posts I would state.
This is the very first time I frequented your website page and to this point?
I amazed with the analysis you made to make this particular post incredible.
Excellent job!
دوشنبه 6 آذر 1396 06:32 ب.ظ
من این مقاله را به طور کامل در مورد تفاوت های بیشتر تا به روز و
فن آوری های پیشین، این مقاله قابل توجه است.
شنبه 21 مرداد 1396 12:18 ق.ظ
you're actually a just right webmaster. The site loading pace is amazing.

It seems that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are
masterwork. you've performed a fantastic process on this subject!
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:24 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check
things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:33 ب.ظ
Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:54 ق.ظ
I do consider all of the ideas you have introduced to your post.
They're very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for starters.
Could you please extend them a little from next
time? Thanks for the post.
جمعه 6 مرداد 1396 07:22 ق.ظ
It's awesome to visit this website and reading the views of all colleagues concerning this paragraph, while I
am also eager of getting know-how.
شنبه 31 تیر 1396 07:58 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice within this article!

It is the little changes that make the largest changes.
Many thanks for sharing!
سه شنبه 27 تیر 1396 08:14 ب.ظ
Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful info specially the last part :) I care for such info much.
I was looking for this particular information for a
long time. Thank you and best of luck.
سه شنبه 6 تیر 1396 09:32 ق.ظ
I've been browsing online greater than three hours
lately, but I by no means discovered any interesting
article like yours. It is pretty worth sufficient for me. Personally,
if all web owners and bloggers made excellent content material as
you probably did, the web will be a lot more useful than ever before.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:00 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any
recommendations or advice would be greatly appreciated.
Many thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 58