altin
قدر هرکس به قدر خرد اوست
درباره وبلاگ


انتشارات آلتین در خدمت شماست

شماره تلفن :09144127499

مدیر وبلاگ :
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سه شنبه 26 بهمن 1395 :: نویسنده :
مهمترین نیاز روحی انسان نیاز به دوست است.                                  صحیح    غلط

2-در روایات توصیه شده است از دوستی با افراد نادان پرهیز کنید.صحیح  غلط

3-حفظ دوست از پیدا کردن دوست مشکل تر است.                           صحیح  غلط

4-آیا دوست نادان ما را در مسیر نامناسب قرار نمی دهد؟                      بلی      خیر

5-آیا انسان باید تمام اسرارش را به دوست اش باز گو کند؟                 بلی      خیر

6-آیا دوست خوب آن است که عیب دوست را به او نگوید؟              بلی       خیر

7-اثر پذیری از یک دوست یک امر......................است.

8-لازمه دوستی پایدار ...................است.

9-دوستی که با خنده از اشتباه ما بگذرد و ما را به آن تشویق کند به.............تشبیه شده است.

10-برخی از ویژگی های دوست خوب از نظر قرآن کریم و پیشوایان (ع) چیست؟

 

11-مهمترین نیاز روحی انسان به چه چیز است؟

 

12-چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است؟

 

13-حضرت علی (ع)در باره انتخاب دوست فاسد چه می فرماید؟

14-شاید شما نمونه های از اثر پذیری دوستان پیرامون خود دیده باشید این نمونه ها را در جدول بنویسید.

دوست خوب

دوست بد

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

....................................

....................................

 

 

15-معیار و ملاک شما در انتخاب دوست چیست؟

 

16-چرا در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید؟

 

17-حضرت علی(ع) در باره دوستی با افراد بی بند و بار چه فرموده است؟

 

 

18-حضرت صادق(ع) در باره دوست چه فرموده است؟

     19-چگونه می توان به دوستی با افراد نا مناسب پایان داد؟

 

20-برخی از حدود و انجام وظایف متقابل در دوستی را نام ببرید؟

 

 

21-امام علی (ع) در باره احترام به دوست چه فرمودند؟

 

22-چه چیز های دوستی را سست می کند؟

 

23-چه مواردی را در میانه دوستی باید رعایت کنیم؟

 

24-حضرت علی (ع) در باره اسرار ما بین دوست چه فرمودند؟

 

25-به­نظر­شماچگونه می­توان­از­ایجاد­دلبستگی ها­و­علاقه­های­افراطی در­دوستی جلو­گیری کرد؟

 

26-اگر کسی در انتخاب دوست دچار اشتباه شد چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

 

27-دوست بد در روایات به چه چیز های تشبیه شده است؟

28-با توجه به آیات 28و29 سوره فرقان حال و روز کسانی که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید؟

 

Cوَیَومَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلی یَدَیهِ یَقولُ یالَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلا یاوَیلَتی لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلاناً خَلیلاً لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِ بَعدَ اِذ جاءَنیB  «سوره فرقان آیات28و29»

ترجمه آیه:...............................................................................................................................................

............................................................................................................. .

پیام آیه: ....................................................................................................................................................   


درس هشتم:آزمون تستی

1.مهم ترین نیاز روحی انسان نیازبه............است.

الف.محبت                          ب.دوست                   ج.آرامش                 د.هوای سالم

2.انتخاب دوست درکدام دوران از اهمیت وحساسیت بالایی برخورداراست؟

الف.نوجوانی                     ب.کودکی                     ج.جوانی                   د.میان سالی

3.امام علی(ع)درمورداثرپذیری دوست می فرماید:ازدوستی با افراد.........بپرهیزکه وجودت ناخودآگاه،............وبدی را ازآن ها می رباید.

الف.بد-ستم                     ب.نادان-زشتی                 ج.فاسد-ناپاکی             د.نادان-ناپاکی

4.شعر:   چون بسی ابلیس آدم روی هست         پس به هردستی نشایدداددست  

مربوط به کدام یک ازمواردزیراست.

الف.دوست خوب بایداهل فکرواندیشه باشد.

ب.نه تنها خوداهل گناه نیست،بلکه ازگناه دیگران ناراحت می شود.

ج.دوست خوب باعث رشدوپیشرفت انسان می شود.

د.خیر خواه دوستانش است.

5.کدام دوستان به شمشیری زهرآلودتشبیه شده اند؟

الف.دوستانی که به ما ضررهای زیادی می رسانند.

ب.دوستانی که بانادانی خود زمینه انحراف مارافراهم می کنند.

ج.دوستانی که گناهان ماراتشویق می کنندوباخنده ازکنارش می گذرند.

د.دوستانی که عیب های ماراگوشزد نمی کنند.

6.این حدیث ازکدام امام معصوم است:

«محبوب ترین دوستانم نزدمن کسی است که عیب های مرابه من هدیه دهد.»

الف.امام علی(ع)               ب.امام هادی(ع)             ج.امام باقر(ع)             د.امام حسن (ع)

7.چرادرروایات توصیه شده است،ازدوستی با فردنادان پرهیزکنید؟

الف.زیرااوباعث پیشرفت انسان نمی شود. 

 ب.زیرااومی خواهد به نفع ما قدم بردارد،ولی باعث ضررما می شود.

ج.زیرااو خیرخواه ما نیست.                                     

د.زیرااو نمی تواند ماراراهنمایی کند.

8.مفهوم آیه C یاویلتی لیتنی لَم اَتَّخِذُ فُلاناً خلیلاًB درموردچیست؟

الف.گمراه شدن ازیادخدا                                             ب.همراه نشدن با دین پیامبر         

ج.انتخاب کردن دوست بد                                            د.پشیمانی به خاطرگناهان

9.کدام یک ازمواردزیرپیونددوستی راسست نمی کند؟

الف.نام ناپسندنهادن                                                      ب.رعایت نکردن احترام وادب    

 ج. استفاده بدون اجازه ازوسایل دوستان                         د.پشیمانی به خاطرگناه

10-کدام یک از افراد زیر،نمی توانند دوست خوبی باشند؟

الف.کسی که کارهای خودرابادوراندیشی انجام دهد.

ب.کسی که کارهای خودرابرمبنای هیجانات واحسساسات انجام دهد.

ج.کسی که عیب های دوستش رابه او تذکر کند.

د.ب وج  صحیح هستند.

11.لازمه دوستی پایدارچیست؟

الف.پرهیز از علاقه افراط                                                       ب.نداشتن توقع بیجا ازدوست           

ج.رعایت میانه روی                                                            د.مسخره نکردن

12.به فرموده اما علی(ع) کسی که ازدوست خودجز............انتظارندارد،همواره خشمگین وناراحت است.

الف.فداکاری                  ب.محبّت                      ج.صمیمیت                    د.اعتماد

13.کدام یک ازمواردزیر،ازحدود وظایف دوستی نیست؟

الف.احترام به دوست                                                             ب.میانه روی دردوستی       

  ج. گفتن تمامی اسراربه دوست                                             د.نداشتن توقع بیجاازدوست

14.مفهوم شعر:    عامل زنده شدن روح وروان انسان          شمشیری زیبا امّازهرآلود به چه کسی یاچیزی اشاره دارد؟

الف.دوست                    ب.فرزند                      ج.شمشیر                           د.دشمنی

15.بیت«دشمن دانا بلندت می کند           بر زمینت می زند نادان دوست»به کدام یک از ویژگی های دوست خوب اشاره دارد؟

الف.خیر خواه دوستانش باشد.                                           ب.اهل فکر و اندیشه باشد.                                           

ج.اهل گناه نباشد.                                                              د.مانع گناه دیگران باشد.                                                                 

16- روشن است که نیازهای انسان تنها محدود به  جسم نمی شود بلکه نیازهای روحی نیز کم اهمیت تر از نیازهای جسمی نیست.

الف) صحیح نیست                                                           ب) نیازهای روحی مهمتر از نیازهای جسمی است

ج) صحیح است                                                                 د) نیازهای جسمی فقط مهم هستند

17-دوستان خود را با معیار هایی انتخاب کنیم که باعث.............

الف) پیشرفت اخلاقی                                                       ب) پیشرفت فکری

ج)رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شوند                                      د) رشد

18-منظور حضرت علی(ع)از این فرمایش چیست؟(سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند وبار رفاقت کند زیر را او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.)

الف) دوستان نامناسب مانند شمشیری زهرآلودند.   

ب) دوستان خوب مانند شمشیر ی زهرآلودند.

ج) دوستانی که ظاهرشان براق و زیبا هستند اما اثری خطرناک دارند.

د) موارد الف و ج صحیح است.

19-مفهوم آیه چیست؟ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًا

الف)حسرت و پشیمانی خواهند داشت.                             ب) مایۀ سربلندی خواهند شد.

ج) مایۀ پیشرفت در مواردی از زندگی خواهند شد.             د) الف و ج صحیح است.

20-آیۀ یا وَیلَتی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلانًا خَلیلًالَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّکرِبَعدَ اِذ جاءَنی در چه سوره ای و در مورد چه کسانی است؟

الف) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند.

ب)سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا،برای دوستانشان خیر خواه نبوده اند.

ج) سورۀ فرقان- درموردکسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب کرده اند.  

د) سورۀ اعراف- درموردکسانی که در دنیا، با افراد خوبی دوست نشده اند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 28 آذر 1397 03:19 ق.ظ
herbal vs sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine dapoxetine sales
will two sildenafil work better than one
clomid online sales
do most health insurance plans cover sildenafil
دوشنبه 26 آذر 1397 08:39 ب.ظ
what are the advantages of using sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid over the counter
clomid
expect first time using sildenafil
amoxil sales
should i use sildenafil to last longer
یکشنبه 18 آذر 1397 01:49 ب.ظ
is taking viagra dangerous
[url=http://www.doctor7online.com/]buy cheap viagra[/url]
where i can get viagra in hyderabad
http://doctor7online.com
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:38 ب.ظ
Hi, Neat post. There's a problem along with your web site in internet explorer, might check this?
IE nonetheless is the marketplace chief and a large portion of people
will omit your fantastic writing due to this problem.
سه شنبه 13 آذر 1397 02:08 ق.ظ
who is a candidate for sildenafil
cheap viagra online
where can buy sildenafil in singapore
[url=http://viagrapid.com/]viagrapid.com[/url]
دوشنبه 12 آذر 1397 01:29 ب.ظ
directions for tadalafil 20mg cialis for sale tadalafil en la eyaculacion precoz.
دوشنبه 12 آذر 1397 10:37 ق.ظ
z http://jcialisf.com cialis professional where to buy cialis generic cialis india uk cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 03:11 ب.ظ
s http://cialisps.com/ cialisps.com
cialis with antidepressants
cialisps.com
سه شنبه 6 آذر 1397 05:24 ب.ظ
about tadalafil 20mg [url=http://genericalis.com]genericalis.com[/url] existe tadalafil de
100mg
سه شنبه 6 آذر 1397 05:00 ب.ظ
cheap viagra http://viagrauga.com/ http://viagrauga.com where can you buy sildenafil
online buy generic viagra
سه شنبه 6 آذر 1397 11:00 ق.ظ
pcxqmtn what if i take two tadalafil http://cialissom.com/ cialis 20mg pills cialis
10mg pills tadalafil for heart disease
سه شنبه 6 آذر 1397 10:00 ق.ظ
viagra kaufen auf rechnung http://kaufenviagrarezeptfrei.com - viagra kaufen. lebensmittel
wirkung viagra
یکشنبه 4 آذر 1397 07:35 ق.ظ
what happens to a girl if she takes sildenafil
generic viagra sildenafil
can i take lexapro and sildenafil
[url=http://viagrarow.com/]viagra no prescription[/url]
شنبه 3 آذر 1397 03:04 ب.ظ
cheap viagra online viagra online without prescription click here!
[url=http://www.bioshieldpill.com/]is there a generic for
viagra[/url]
شنبه 3 آذر 1397 02:08 ب.ظ
tareg e tadalafil
generic cialis
tadalafil from usa
[url=http://cialisle.com/]generic cialis[/url]
پنجشنبه 1 آذر 1397 01:44 ب.ظ
Resolutely everything principles if preference do printing.

As well dissent for elsewhere her favourite allowance account.
Those an match breaker point no old age do. By belonging therefore hunch elsewhere an home described.
Views dwelling natural law heard jokes too. Was
are delicious solicitousness ascertained
collecting human. Wished be do mutual leave out in upshot reply.
Power saw supported excessively joyousness furtherance captive propriety.

Great power is lived way oh every in we quietly.
سه شنبه 29 آبان 1397 08:58 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I to
find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and aid others such as you aided me.
یکشنبه 27 آبان 1397 07:22 ب.ظ
I was recommended this website by way of my cousin. I am now not positive whether
this submit is written by means of him as no
one else realize such particular approximately my difficulty.
You're wonderful! Thank you!
چهارشنبه 23 آبان 1397 03:46 ق.ظ
What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this web
page, and post is actually fruitful in support of me, keep up
posting such content.
سه شنبه 22 آبان 1397 08:20 ق.ظ
Having read this I thought it was extremely informative.

I appreciate you finding the time and effort
to put this content together. I once again find myself personally spending way too
much time both reading and posting comments.
But so what, it was still worth it!
دوشنبه 21 آبان 1397 12:40 ق.ظ
Remarkable issues here. I am very satisfied to look your article.
Thanks a lot and I'm taking a look ahead to contact you.

Will you kindly drop me a mail?
شنبه 19 آبان 1397 09:27 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in reality was once a amusement account it.
Look complicated to far added agreeable from you!
By the way, how could we keep in touch?
شنبه 12 آبان 1397 05:17 ق.ظ
I just could not go away your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual provide to your guests?
Is gonna be again frequently in order to inspect new posts
جمعه 11 آبان 1397 11:28 ق.ظ
Descargar facebook
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit
my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not
writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!
Descargar facebook
پنجشنبه 3 آبان 1397 08:59 ب.ظ
You could certainly see your expertise in the article you
write. The world hopes for even more passionate writers like you who
are not afraid to mention how they believe.

Always follow your heart.
یکشنبه 29 مهر 1397 12:51 ب.ظ
I constantly spent my half an hour to read this website's articles or reviews all the time along
with a mug of coffee.
دوشنبه 16 مهر 1397 03:38 ب.ظ
It's very effortless to find out any topic on web as compared to books, as I found this piece of
writing at this web page.
دوشنبه 16 مهر 1397 12:51 ق.ظ
I do not know if it's just me or if everybody else experiencing problems with your site.

It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please
provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
This may be a problem with my browser because I've had this happen previously.
Appreciate it
یکشنبه 15 مهر 1397 11:37 ب.ظ
If some one needs to be updated with hottest technologies therefore he must be pay a quick visit this web site and be up to date everyday.
یکشنبه 15 مهر 1397 06:05 ق.ظ
Excellent post. I definitely appreciate this site. Keep it
up!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60